Referenser

 2018 – pågår


2018 - pågår
2013 - 2018

 

 

 

2018 - pågår


 

 

2018 - pågår


2018 - pågår


2018

2018

 

 

 

2018


2018

 


2018

 

 

2018

 

 

2017 - 2018

 

 

2017 – 2018


2017 - pågår2017

 

 

 

2017

 


2017

 

2017

 

 

 

2017

 

 

2017

 

 

20172017

 

 

2017

 

 

2017

 

 

2017

 

 

2017

 

 

2017


2016 - 20172016


2016

 

 

2017 - 2018


2016 - 2018

 

2015


2015 - 20162015 - 16


2015

 

 

2015 - 2017

 

 

 

2015

 

 

2014 - 16

 

 

 

2014 – 15

 

 

 

 

2014

 

HBM = HuvudbesiktningsmanLjusnarsbergs kommun, Ljusnarshallen Om – och tillbyggnad Idrottshall, matsal, omkl mm. HBM Bygg

Futurum (Örebro Kommuns skolor), Mellösa skola, Lillåns, Almby, Adolfsberg, Silva + 6 till skolor, ny- om- och tillbyggn. HBM Bygg

 

Svenska Bostäder, Kv Drakenberg 14, Stockholm, ombyggnad 240 lgh, trp-hus, lokaler, fasader, fönster, vind och tak

Entreprenadbesiktning, Garantibesiktning 2+5 år – HBM Bygg

 

ÖrebroBostäder ÖBO, Kv Rakan, ombyggnad 90 lgh, trp-hus, lokaler, fasader, fönster, vind, tak och mark

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

HSB Brf Ivar Borlänge, nybyggnad 28 Brf lgh 8 våningar, fortlöpande förbesiktningar. HBM Bygg

HSB Brf Kyssbron Sandviken, nybyggnad 22 Brf lgh, fortlöpande förbesiktningar. HBM Bygg

HSB Brf Högbo Falun, 2 års besiktning. HBM Bygg

Ljusdals Pastorat, Pastorexpeditionsbyggnaden, bevarandeklassad. Särskild besiktning utredning fuktskador samt åtgärder inför renovering

 

HSB Brf Kobben, 32 Brf lgh och 5 radhus/villor
Garantibesiktning, HBM Bygg

 

ÖrebroBostäder ÖBO, Kv Stenhuggaren, Ombyggnad till
12 vindslgh, fortlöpande förbesiktningar. HBM Bygg

ÖrebroBostäder, div projekt stam-byten, portbyten:
Kv Svalan, Stenhuggaren, Vattenpasset, Tengvallsg/Enrisv m.fl
Entreprenadbesiktning –HBM Bygg, VVS, El

HSB Brf Strandkanalen, 90 lägenheter, garage mm
Entreprenadbesiktning, kontroller – HBM Bygg

Behrn Fastigheter, Kv Oreganon, Nybyggnad 160 lägenheter

Entreprenadbesiktning, kontroller – HBM Bygg

Behrn Fastigheter, Universitetet, Nybyggnad 47 lägenheter

Entreprenadbesiktning, kontroller – HBM Bygg

Brf Henriksdalporten, 69 Brf lägenheter Stockholm
Garantibesiktning 5 år, bistå Brf vid tvist med Skanska –
HBM Bygg

Atrium Ljungberg, Sickla Front II Nytt Rättscentrum i Sverige, Nacka. Besiktningar delentreprenader betong, avjämning, stomkomplettering, mattläggning mm – BBM Bygg


ÖrebroBostäder/Västerport, Nytt bovärdskontor mötesplats Vivalla
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg


Svenska Vårdbyggen, Skånsta Åkersberga, Nybyggnad 54 vård-lgh. Entreprenadbesiktning – BM Bygg

Svenska Vårdbyggen, Gränby Uppsala, Nybyggnad 75 vård-lgh samt 30 Brf-lgh.
Entreprenadbesiktning, kontroller – BM Bygg

HSB Dalarna, Kv Venus Ludvika, stambyten 48 lgh
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg,vvs, el

Skandia Fast, Kv Postiljonen, Danderyd totalrenovering fastighet m 45 lgh. Entreprenadbesiktning – BM Bygg

 

ÖrebroBostäder, Kv Brevlådan Örebro, ombyggnad lägenheter

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg,vvs, el

 

Ica Kvantum Ludvika, Ny butik
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

 

Järfälla kommun, Kolarängskolan, Nybyggnad särskola

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg


Behrn Fastigheter, Kv Piloten, Nybyggnad 110 lägenheter

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

Leksands Bostäder, Kv Länsmannen, Nybyggnad 15 lägenheter
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, Mark

Svenska Bostäder, Kv Daedalus g:a stan, Ombyggnad Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

Svenska Bostäder, Husby C, ombyggnad restauranger, lokaler mm
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

Familjebostäder, Kv Väktaren, Ombyggnad kontorslokaler
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

Sisab, Kv Konradsberg, Ombyggnad till särskola
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, El

 

Falu Kommun, Resecentrum, Ombyggnad busstorg
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, El, Mark

Rättviks kommun, A-projektering djurhus till gymnasiet

Avesta Kommun, Avestavallen samt Krylbo IP
Projektering och byggledning konstgräs

HSB Produktion, Brf Kobben Gävle, Nybyggnad 32 Brf lgh mm

Entreprenadbesiktning, garantibesiktningar – BM Bygg

 

Svenska Bostäder, Kv Drakenberg 14, Stockholm, ombyggnad 240 lgh, trp-hus, lokaler, fasader, fönster, vind och tak

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg


Locum, Huddinge sjukhus, Nytt entrétorg
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, Mark

 

HSB Dalarna, Brf Jämtbo, byte balkonger
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

HSB Dalarna, Brf Högbo 1, Ombyggnad till 12 lgh, Totalentreprenör peab. Granskning projektering, Fortlöpande kontroller/ Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, EL, Mark


Rättviks fastighets AB, Allergiavdelning Nyhedsskolan
Fortlöpande kontroller/ Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, Mark

Rättviks fastighets AB, Kv Färjaren och Orestrand, fönsterbyte/fasader.
Entreprenadbesiktning - Bygg

 

Stockholm hamn, Kapellskär tillbyggnad 2 färjelägen, ombyggnad befintliga färjelägen, ny tullvisitationsbyggnad samt utökning div. kringbyggnader
Entreprenadbesiktning - HBM Bygg

 

Specialfastigheter, Om- och tillbyggnad verkstadslokal för anstalt, Anstalt Tygelsjö  Malmö

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

2014 - 15

 

 

 

2014 - 16

 

 

 

2014 - 15

 

 

 

2014

 

 

 

2013

 

 

 

2013, 2015

 

 

 

2013

 

 

2013

 

 

 

2013

 

 

2013

 

 

 

2012 - 2015

 

 

 

2013

 


2010 - 2013

 

 


2004 – 2010


 


2004 - 20061992 – 1993


1991 - 1995

 

 

HSB Dalarna, Kv Frej 3+5 Borlänge , nybyggnad 6 våningar, 18 brf lgh, butikslokaler, underjordiskt garage
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, Mark

 

HSB Dalarna, Kv Guldsmeden, stamrenovering 117 lgh
Entreprenadbesiktning – HBM Bygg, Vvs, El

Specialfastigheter, verksamhetsanpassning av promenadgårdar och säkerhetsavdelning, Häktet Huddinge

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

Stadsholmen, Stora & Lilla Knapersta Långholmen
(ursprung 1700- resp. 1800-tal)
Totalrenovering, Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

Atrium Ljungberg, Kv NOD 45 000 kvm, Kista

Entreprenadbesiktningar betong, golv, stomkomplettering, u-tak, plattsättning, mattläggning mm – BBM Bygg

 

Brf Fågelsången, Järfälla, tak, fasad- fönster- och balkongrenovering, 184 lgh samt lokaler

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

Lidl, nytt huvudlager Rosersberg – 40 000 kvm

Entreprenadbesiktning tak, fasader, portar– BM Bygg

 

Locum Stockholm, Södersjukhuset omb. vårdavd. resp. S:t Göran sjukhus om- och tillbyggnad vårdavdelning.

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

 

ÖrebroBostäder, Kv Tallkotten (stambyte lgh)

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg,vvs, el

 

ÖrebroBostäder, Grankottevägen 177-191, Örebro, lägenhetsrenovering

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg,vvs, el

 

ÖrebroBostäder, Restalundsvägen 45-55, Örebro, lägenhetsrenovering

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg,vvs, el

 

ÖrebroBostäder, Glanshammar 2:19, Ringvägen 1, stambyte

Entreprenadbesiktning - HBM Bygg,vvs, el

Familjebostäder ca 13 st olika projekt flerbostadshus/kvarter:
renovering fasad/balkong/fönster, loftgångar, entrépartier.

Entreprenadbesiktning – HBM Bygg

Räfsnäs Kungsgård, Strängnäs + Malmviks Säteri, Ekerö +
Brevik Gård, Värmdö, Vidbynäs herrgård, Ösmo m.fl
(ursprung från 1500- till sent 1800-tal)
Elkonsult, Säkerhetsprojektering, byggledning och samordning.

Kv Musketören 3 – Tysta Gatan 7, Stockholm ”blåklassad” byggnad av Stockholms Stadsmuseum. Totalrenovering.
Elkonsult, Säkerhetsprojektering, byggledning och samordning.

Byggnadsstyrelsen, Sagerska Huset - Elkonsult, projektering larm, kanalisation mm åt TEAM TSP (Göran och Jan Berg)

Byggnadsstyrelsen, div byggnader Regeringskvarteren –
Elkonsult projektering el/tele